Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 2014.12.25

 

Wstęp

1. Firma Comexim Lingerie Joanna Kuźmińska, ul. Hubala 3/51,  94-048 Łódź, numer NIP: 7271801425

Biuro : Ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

Konto bankowe: 53 1020 4900 0000 8802 3250 8890 Bank PKO

umożliwia kupowanie towarów (produkty) poprzez sieć elektroniczną (internet – pod adresem http://www.comexim.pl)

 

2. Administratorem danych osobowych jest Comexim Lingerie Joanna Kuźmińska , ul. Hubala 3/51, 94-048  Łódź , numer NIP: 7271801425

Szczegółowe informacje o Polityce Prywatności zawarte są pod adresem: https://www.comexim.pl/pl/content/9-polityka-prywatnosci

 

3. Regulamin określa zasady kupowania lub rezerwacji produktów w sklepie.

 

Kupowanie

 

1. Sklep umożliwia poprzez sieć elektroniczną kupowanie z oferty sklepu towarów (produktów).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient) a COMEXIM LINGERIE.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT / paragonu fiskalnego lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 32014 poz 827 ).

4. Klient wykonuje w sklepie 3 kroki: krok 1 – wybranie produktów, krok 2 – złożenie zamówienia, krok 3 – kupno i zapłata za wybrane produkty.

5. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość.

6. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

7. Zamówienia można składać 24 na dobę poprzez sklep internetowy www.comexim.pl.

8. Zamówienia mailowe na adres: sklep@comexim.pl oraz telefoniczne poprzez telefon 42 652 81 32 przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14.  

9. COMEXIM LINGERIE zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia.

10. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

Składanie zamówienia w sklepie internetowym kończy włożenie wybranych produktów do koszyka i ukończenie procesu zamówienia.

11. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie http://www.comexim.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ) – od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego „[Sklep COMEXIM] Płatność zaakceptowana ” w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim e-mailu. 

12. Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe czy ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami regulaminu.

13. Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT.

14. COMEXIM LINGERIE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzaniu i odwoływaniu akcji promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.

15. Klient płaci za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość: przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal przed dostawą (płatność kartami płatniczymi).

 

Dostawa/Odbiór

 

1. Termin realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania produktu do wysyłki oraz czas jej dostawy do zamawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 14 dni.

3. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłania Klientowi.  Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem (krok 2).

4. Zamówione produkty będą wysyłane do Państwa za pośrednictwem kuriera GLS lub Poczty Polskiej  po dokonaniu przelewu należności na konto bankowe.  Koszt przesyłki - 25,00 zł. Czas oczekiwania na dostawę zamówionych produktów wynosi do 10 dni roboczych.

5. Zamówienia są szyte w kolejności przychodzących zamówień. W wyjątkowych sytuacjach, wymagających szybszej realizacji zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny. Dołożymy wszelkich starań aby takie zamówienia zrealizować w umówionym czasie.

6. Produkty mogą zostać dostarczone pod  wskazany adres wyłącznie na terenie Polski za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską. Koszt opłaty za dostawę produktów ponosi kupujący i są one podawane w procesie zamawiania, wysyłki są realizowane wyłącznie w dni robocze.  Wysyłki poza terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszty opłaty za dostawę ponosi Kupujący i i są one podawane w procesie zamawiania.

7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów, adres: Ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź.

8. Do każdego towaru dołączana jest faktura Vat lub paragon fiskalny, które stanowią jednocześnie dowód zakupu. Jest to dokument niezbędny w przypadku ewentualnej reklamacji, wymianie towaru lub zwrotu.

 

Gwarancje, reklamacje i zwroty

 

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu, powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

3. W przypadku posiadania przez produkty wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zgłoszenie reklamacyjne) na adres:  COMEXIM LINGERIE, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

4.  COMEXIM LINGERIE rozpatrzy reklamacje zgodnie Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) (dla sprzedaży do 24 grudnia 2014 r. ) lub zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) (dla sprzedaży od 25 grudnia 2014 r.), w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

5. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  (dokument zwrotu / dokument wymiany).
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pieniądze będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Zwroty prosimy przesyłać na adres:
COMEXIM LINGERIE, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

6. Przy wymianie towaru na inny, droższy model, Klient ureguluje różnicę w cenach przelewem bankowym lub w systemie płatniczym PayPal przed dostawą wymiany.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

Pozostałe

 

1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Firma  COMEXIM LINGERIE zastrzega sobie prawo do nieznacznych odstępstw w kolorystyce i wyglądzie produktów, zwłaszcza do wystąpienia niewielkich różnic w detalach ozdobnych.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez  COMEXIM LINGERIE wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych (przetwarzanie danych będzie obejmowało przesyłanie informacji drogą mailową, pocztową lub za pośrednictwem sms). Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania czy ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

3. Klient składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia, oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu sklepu.

 

Pliki COOKIES

 

1. Sklep używa  tzw. "cookies" („ciasteczka") w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji sklepu. Cookies to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto, realizacje zamówienia, na urządzeniu użytkownika serwisu. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies" lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies" pewne części sklepu internetowego mogą  nie działać poprawnie.

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący do dnia 2014.12.24