POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO COMEXIM - WAŻNA OD 25.05.2018

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe COMEXIM ul. Zaolziańska 41, 93-545 Łódź, numer NIP: 729 114 13 92, Biuro : Ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź, zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sklep@comexim.pl lub listownie na adres: PPH COMEXIM, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Należy mieć na uwadze, że podane dane osobowe mogą być niezbędne do:

zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;

wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

otrzymywania przez Ciebie newslettera

rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji

obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu

Możemy również zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Dane takie dotyczą:

dokonywanych przez Ciebie transakcji,

składanych reklamacji i innych roszczeń,

historii korespondencji i kontaktów z nami,

Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym,

naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku).

Zbieramy takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania Umowy w celu:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

Możemy także przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w Naszym imieniu i uczestniczące w wykonywaniu Naszych zobowiązań i działań na Twoją rzecz:

naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową

agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia zamówionego towaru

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty

zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych

podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz

W trakcie okresu obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Dzięki temu możemy dostosować Naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dopasowanych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się z Nami skontaktować:

listownie na adres: PPH COMEXIM, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

mailowo, na adres: sklep@comexim.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.